NÉMET NYELVIHÉT

Német nyelvi témahét

2015. szeptember 21-25.

 

  • szeptember 21.

 

A témahét kezdeteként iskolánk névadójának emléke előtt tisztelegtünk. A nyolcadik osztályos tanulók versekkel, Széchenyi gondolatainak tolmácsolásával idézték fel a magyar reformkor nagy alakjának életét és tevékenységét. Az énekkart iskolánk nevelői hangszeren kísérték. Lélekemelő mozzanat volt a legnagyobb magyar mellszobrának megkoszorúzása iskolánk aulájában.

Új közösségi teret is avathattunk ezen a napon, amelyet a tanulók  a rövid műsor után boldogan vettek birtokukba.

 

  • szeptember 22.

 

Iskolánk tanulói és a kísérők bécsi kiránduláson vettek részt. Döblingben megkoszorúztuk a legnagyobb magyar emlékművét, mécsest gyújtva, rövid műsorral tisztelegtünk Széchenyi emléke előtt, elénekeltük a Himnuszt. Széchenyi István szülőháza előtt is leróttuk tiszteletünket. A belváros megtekintése után folytattuk utunkat Schönbrunnba, ahol sétáltunk a gyönyörű parkban, a gloriettről megcsodáltuk Bécs panorámáját. Nagycenken koszorút helyeztünk el a mauzóleumban, az osztályok képviselői kegyeleti mécsest gyújtottak.

A napot közös vacsorával zártuk; finom ételt kaptunk a Garta étteremben.

 

  • szeptember 23.

A nap a sport jegyében telt. Hat futballcsapat mérte össze tudását a harmadik korcsoportban. A verseny célja: tisztelgés a legnagyobb magyar emléke előtt, versenylehetőség biztosítása, sportbaráti kapcsolat kialakítása és a kupa 25 éves múltjának felelevenítése. Jó mérkőzéseket láttunk, lelkesen szurkoltunk.

 

  • szeptember 24.

A német nemzeti specialitások napja. A tanulók némettanulmányaik alapján jellegzetes német és osztrák ételekről gyűjtöttek anyagot. A legjobbakat válogatták össze egy tablóra, amely szintén a témahét kiállításának része lett.

A nap fénypontja volt, amikor az osztályok képviselői kuktáskodhattak a konyhán: segítettek a gőzgombóc elkészítésében. Munkájuk eredményét az ebédlőben minden tanuló megkóstolhatta.

 

  • szeptember 25.

 

A tanórákon minden évfolyamon német nyelvvel kapcsolatos tevékenységet végeztek a tanulók. Grimm-meséket hallgattak, illusztrációkat készítettek, szövegrészletet másoltak, német népdalokat, mondókákat adtak elő, címert, tiroli népviseletet rajzoltak, a német nyelvű országok földrajzával foglalkoztak, a mindennapi életben előforduló, német vonatkozású helyzeteket gyakorolták. A hét eseményeiről készült fotók és rajzok a kiállítást színesítették. Valamennyi tanuló fogalmazásban vagy rajzban örökítette meg a témahéttel kapcsolatos élményeit.

Értékeltük a tanulók tevékenységét, összefoglaltuk az elvégzett feladatokat, tapasztalatokat. Tanulóink sok, újszerű élményt szereztek ezen a héten, ismereteik bővültek, látókörük szélesedett, képességük a közös munkára, nyitottságuk és empátiakészségük fejlődött.

 

Bódainé Erdélyi Erika

szaktanár

 

Tanulói vélemények:

„… Nagyon különleges élmény volt, hogy láthattam Széchenyi szülőhelyét és az intézetet is, ahol meghalt. Minden magyar embernek látnia kellene ezeket. Hazaérve Kapuvárra finom vacsorával zártuk a kirándulást.”

(Kiss Liza 8. d osztály)

 

„…Döblingben az emlékműnél szűk utcák voltak. Megtisztelő volt ott emlékezni a legnagyobb magyarra. Az emberek felfigyeltek ránk, ami nagyon jó érzés volt, amikor énekeltük a Himuszt.”

(Visi Julianna 8. d osztály)

 

„ Nagyon tetszett az egész hét, különösen az, hogy én is focizhattam a társaimmal. Örülök, hogy a legjobb hazai játékos én lehettem. Meg még másnap nagyon ízlett a gőzgombóc is.”

(Horváth Zalán 6. c osztály)

 

 

KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT01 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT02 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT03 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT04 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT05 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT06 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT07 KAPUVÁR-NYELVI TÉMAHÉT08