A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

“Időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása” – mondta Czeizel Endre orvos-genetikus. A pályázatunk mottójává vált szlogen adta a projekt címét is: “Kavicsból drágakő – kapuvári fejlődés”.

A környezeti nevelés, a természetközelség, az egészségközpontú szemlélet és az egészséges környezet tematikájának jegyében a kapuvári Széchenyi István Általános Iskola innovatív pályázatának fő vonulatát az ökológiai, természet-közeli témák, az egészségtudatosság, valamint a közösségépítés jelentik. Az iskola és a diákok közötti kapcsolatrendszer kibővítése és megerősítése révén az innovatív pályázattal mind a diákok, mind a pedagógusok újszerű ismeretszerzését célozzuk meg, mert ezáltal az iskola oktatási színvonalát, a fiatalok későbbi továbbtanulását és elhelyezkedését, a mai világ által megkövetelt képességek és kompetenciák erősítését érhetjük el.

 

Pályázati programunkban az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

A1) ii. Tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények

A1) iii. Természetközeli sporttábor

A2) iii. Német nyelvi témahét

B1) Differenciáló pedagógiai módszerek elsajátításának lehetősége

B4) Pályaorientációs tevékenység sorozat és szakmai módszertani kiadvány létrehozása

B6) i. Közösségi rendezvények

F1) Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés

F4) Családpedagógiai továbbképzés

 

Az egyik legerősebb pont a programban a német nyelvi témahét lesz terveink szerint. Az idegen nyelvek tanulása, ismerete az európai környezetben elengedhetetlenül szükséges. Kapuvár, amely közel fekszik az osztrák határhoz, annak ellenére sok lehetőséget rejthet az itt élő és tanuló gyerekeknek, hogy képességei nyilván nem azonosak egy nagyobb városéval. Azonban Áder János köztársasági elnök úr, aki környékünkről származik, életpályája bizonyítja: Kapuvár és Csorna térsége is rendelkezik innovatív erővel. A diákok és a pedagógusok helyzetbe hozását próbáljuk elérni az innovatív pályázat segítségével.

A kapuvári Széchenyi István Általános Iskola több pályázatban részt vett korábban, mostanában azonban -a Határtalanul programot kivéve – nem volt lehetőségünk az intézményi fejlesztésre. Pár évvel ezelőtt érzékelhetően sikerült csökkentenünk a leszaladt rétegek, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és a nélkülözni kevésbé kényszerülő diákok közötti különbségeket, és ezt a tevékenységet próbáljuk erősíteni ma is.

 

Programunkat átfogó és tudatos módon próbáltuk meg összeállítani, úgy, hogy  az egészségtudat, a környezetbarát szemlélet, az idegen nyelvek ismerete kiemelt szerepet kapjon benne, ahogy az egyéni kompetenciák ismerete és a készségfejlesztés. A pályázati konstrukciónk hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve az intézményünkben elérhető szolgáltatások minőségének javításához.

 

A program várható eredménye egy alapjában is megváltozott, egészségközpontú gondolkodás, egy új szemlélet  kialakulása, valamint a közösségen belüli, mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, az egyéni kompetenciák felismerése, a kreativitás növelése, a közösségi célok megismerése, az egymás közti kapcsolatok fejlesztése, a differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése révén a hétköznapi helyzetek kezelése, valós kapcsolati rendszerek kialakítása és szinten tartása. A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget biztosítunk, és a valós párbeszéd mellett erősítjük a bevont célcsoport interaktív, online jelenlétét és eligazodását, valamint kapcsolatteremtését és kommunikációját is, egy újonnan , a projekt céljai alá rendelt weboldal létrehozásával és fenntartásával. Bízunk benne, hogy az innovatív iskolai fejlesztés pályázatának segítségével képesek leszünk a korhoz és a felvázolt helyzethez sokkal közelebb álló, eddig nem ismert, innovatív eszközök és módszerek elsajátítására és bevezetésére.