AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

Iskolánk bemutatása

 

Iskolánk a városi lakótelep szívében, az óvoda és a szakképző iskola szomszédságában található. Az épületet Winkler Gábor Ybl-díjas építész tervezte.

Az intézmény 1980 szeptember elsején nyitotta meg kapuit 8 osztállyal, 380 tanulóval mint III. számú Általános Iskola. A tanulók létszáma a legnagyobb (500 fő felett) 1984 és 1990 között volt.

A 35 év alatt név- és feladatváltozás is történt (időszakosan pedagógiai szakszolgálat működött, majd elkezdtük a tanulásban akadályozott tanulók tanítását is, összevonták iskolánkat más intézményekkel, fenntartóváltás következett be, stb.). Jelenleg a Kapuvár Térségi Általános Iskola egyik tagintézménye vagyunk.

Amikor 1990-ben iskolánk felvette a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét, nem megváltoztatta elképzelését a gyermekközpontú oktatásról, nevelésről, hanem tovább erősödött a tantestület hite abban a meggyőződésben, hogy helyes értékeket közvetít a tanulóknak. Széchenyi gondolatait az emberről, a nevelésről, a műveltségről, a haladásról magunkénak valljuk.

Iskolánk küldetésnyilatkozata:

„A következő nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia. Erre akarok vállalkozni. De még is elég boldog leszek, ha életem utolsó óráján ezt mondhatom el: él egy ifjú ember, ki általam lett boldogabb, mint amilyen nélkülem lett volna.”

Közösségünk legfontosabb célja, hogy a tudás megalapozása mellett a tanulók pozitív személyiségjegyeinek fejlődését a lehető legjobban segítse. Kiegyensúlyozott, az embert tisztelő, megújulni és továbbfejlődni képes, értékes ifjúságot szeretnénk nevelni.

Ennek érdekében igyekezünk megragadni minden pályázati lehetőséget.

A „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően az idén negyedszer jutnak el hetedikeseink határon túli magyarlakta településekre (Erdély, Felvidék, Szlovénia, Horvátország). Edtwin-projekt keretében tanulóink együtt dolgoztak bécsi általános iskolásokkal, s közben módjuk volt megismerni egymás lakóhelyét is.

Civil pályázatoknak köszönhetően sikerült színre állítanunk két, Széchenyi Istvánról szóló színdarabot, öko-pályázat segítségével csinosíthattuk iskolánk udvarát, „Erzsébet pályázat” keretében kedvezményesen vittük felső tagozatosainkat kirándulni Zánkára.

Tehetséges tanulóink számos versenyen mérhetik össze tudásukat: rendszeresen szerepelnek eredményesen a helytörténeti, könyvtárhasználati, katasztrófavédelmi vetélkedőn, a vers- és prózamondó versenyen. Különböző tantárgyi versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét, s jutottak el nem egyszer a megyei első helyezés után az országos megmérettetésig. Főként a természettudományos versenyeken szerepeltek kiemelkedően.

Iskolánk mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életszemlélet, egészséges életmód megalapozására. Ennek része a diáksport is. Versenysportolóink rendszeres szereplői a diákolimpia körzeti, megyei és országos fordulójának.

Alapvető fontosságúnak tartjuk a hagyományápolást. Hagyományaink közé tartozik az első osztályosok bevezetése iskolánkba, illetve a nyolcadik osztályosok búcsúztatása a tanév végén.

Névadónk születésnapját a háromnapos rendezvénysorozat keretében ünnepeljük. Több mint 20 éve veszünk részt a megye Széchenyi nevet viselő iskoláinak találkozóján.

Rendszeresen szerepet vállalunk a város kulturális életében irodalmi színpados és énekkaros tanulóinkkal.

Nemzeti ünnepeinket, a magyar kultúra napját, a költészet napját, a magyar tudomány napját és a nemzeti összetartozás napját színvonalas műsorral, sok tanuló bevonásával tiszteljük meg. Az ünnepségek helyszíne az iskola szíveként működő, a görög színház mintájára tervezett aula.

A hagyomány szerint a napközis gyerekek programja a Mikulást váró Ki mit tud?. Az alsós tanulók karácsonyra és anyák napjára készülnek nevelőikkel.

25 éve iskolánk ad otthont a megye diákjai számára december elején szervezett Bolyai János Matematika Versenynek.

A diákönkormányzat éven át koordinálja a tanulóifjúságnak a különböző programokat, vetélkedőket. Nagyobb rendezvényei: ősszel a szülői bál, télen a farsangi bál, május folyamán a gyereknap és nyáron a táborok.

Tanulóink tanulását, szabadidős foglalkozásait intézményünk 22 pedagógusa irányítja, akik az alsós, felsős illetve a gyógypedagógiai munkaközösség tagjai. Munkájukat az iskolatitkár segíti.